Τα Φίχτια δεν έχουν νερό για δεύτερη φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα