Καρούνης Γεώργιος

Ο Γεώργιος Καρούνης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην τ.κ. Λιμνών.

Φοίτησε σε σχολεία αρχικά στις Λίμνες και μετά στο Άργος.

Εργάζεται τα τελευταία τρία χρόνια ως ιδιωτικός υπάλληλος.