Μπεκιάρης Βασίλης

Ο Βασίλης Μπεκιάρης είναι από το χωριό Ήρα του Δήμου Αργους Μυκηνών και έχει μεγαλώσει στο Άργος.

Είναι καθηγητής στην σχολή διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομικών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.

Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ( Λογιστική και Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική του Πανεπιστημίου Πειραιώς) και διδακτορικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Διαθέτει πτυχίο από το τμήμα οικονομικών επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως λογιστής και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.