Παπανδριανός Δημήτρης

Ο Δημήτρης Παπανδριανός είναι μόνιμος κάτοικος Λάλουκα και εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος σε χημικό εργοστάσιο στο Άργος.

Παράλληλα είναι παραγωγός αγροτικών προϊόντων και έχει εκλεγεί μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΤΟΕΒ Λάλουκα.