Ρέντας Παναγιώτης

Ρέντας Τάκης και Γιώργος Μούκιος

Ελεύθερος Επαγγελματίας