Σκούφης Δημήτρης – Ανδρέας

Συνταξιούχος

Δημοτικός Σύμβουλος Άργους 1987-1994

Πρόεδρος Νομαρχιακής ΟΝΝΕΔ Αργολίδας 1986-1997

Μέλος ΝΟΔΕ Αργολίδας 1998-2005